Dierense Tuindersvereniging

Het bestuur van de Dierense Tuindersvereniging bestaat uit 7 leden:

Voorzitter: René Klumperman

Penningmeester: vacant 

Secretaris: Jeroen Doedel

Algemeen lid  Gerard Wannet

Algemeen lid: Arnoud van Santen

Algemeen lid: Angeline Danen-Gerritsen

Algemeen lid: vacant 

 

Voor de functie penningmeester wordt dringend een opvolger gezocht. Heeft u interesse, neem contact met de vereniging. De functie penningmeester kost u in de maanden december, januari, februari en maart ongeveer 4 uur per maand.  Voor de overige maanden kost het ca 1 uur per maand vrije tijd. U werkt veel samen met de ledenadministratie. 

 

Ook voor nog 1 functie Algemeen lid wordt dringend versterking  gezocht. Ook hiervoor geldt, heeft u interesse, neem contact op met vereniging.  Deze functie kost u max 2 uur per 2 maanden aan vrije tijd. 

 

 

Overige taken:

Winkel, Tuinverhuur: Gerard Wannet

Werkgroep Tuinbeheer: vacant

Werkgroep Tuincontrole: vacant 

 

 

 

Het bestuur vergadert (onder voorbehoud) op de eerste maandag van de oneven maanden. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, schrijf een briefje en doe dit in de bus van ons clubhuis of via de mail aan: info@dierensetuindersvereniging.nl